Inntil få år siden kunne det være problematisk å få faste tenner i kjever med lite benvolum. Nå derimot, eksisterer løsninger som dekker flere situasjoner og setningen: “Beklager, men du kan ikke få implantat”, blir sjeldnere og sjeldnere sagt på våre klinikker. Her er hvorfor.

Først en klargjøring: Alle tannleger kan sette inn implantat. Men det er situasjoner som er kompliserte og da er det spesielt to ting som er viktig:

1. Erfaren behandler: Behandler har bred erfaring og oppdatert kunnskap om implantat og operasjonsteknikker.

2. Implantatlager: Behandler har tilgang på bredt spekter implantattyper og kan foreta endringer under operasjon. Og det er viktigheten av dette denne artikkelen handler om.

Kompliserte situasjoner

LITE BENVOLUM
Om ekstraksjoner ble utført for lenge siden, eller man har tapt tenner grunnet marginal periodontitt, kan dette ha ført til at det er lite kjeveben igjen, som vanskeliggjør innsetting av implantat.

SMALT KJEVEBEN
Kjevebenet kan være for smalt for ordinære implantater. Årsak kan være anatomisk, som betyr at du ble født slik eller at ben ble ødelagt under en trekking.

DEFORMERT KJEVEBEN
Feil helning etter en tanntrekking kan føre til at benet gror på en uønsket måte. Dette kan for eksempel være hvis en av benkantene (den harde yttersiden av benet) blir ødelagt under en trekking.

MYKT BEN
Noen har mykere ben enn andre. Dette kan forårsake problemer for primær stabilitet på implantatene og hindre fastsetting av midlertidige tenner med en gang.

DÅRLIG HELSETILSTAND
Personer med helsemessige utfordringer, som for eksempel medisinbruk eller noen få sykdommer, kan uheldigvis komme i en situasjon at implantatinnsetting ikke kan gjøres.

Løsninger

Inntil få år siden kunne lite, smalt eller deformert kjeveben forårsake at en person ikke kunne få tannimplantat. Nå behandler OralCare situasjoner som ble ansett vanskelig eller umulig for en tid tilbake. Her er oversikt over de mest brukte løsningene:

SKRÅSTILTE IMPLANT

Med skråstilte implantat kan man unngå ben¬påbygning og sinus¬løft. Men fordelen med skråstilt implantat kommer ikke fra selve implantatet, men de vinklede komponentene som holder tennene på toppen av implantatet.

EKSTRA LANGE IMPLANTAT – ØVRE KJEVE MED LITE BEN

Vi har implantater som kan gå lengre og høyere, når det er lite kjeveben igjen. Zygomatiske implantater brukes til pasienter som ikke kan få noe annet implantat i overkjeven, når alle tenner skal erstattes. Her ser du et zygomaimplantat vist i forhold til et standardimplantat.

IMPLANTAT MED BREDE GJENGER

Også kalt kortikale implantater. Utformet spesielt for å forbedre stabiliteten når det blir umiddelbart satt inn rett etter en ekstraksjon. Implantatets brede gjenger går inn i det kortikale benet og gir utmerket primær stabilitet, selv i ekstraksjonsområder. Venstre: Kortikalt implantat. Høyre: Normalt implantat.

TYNNE IMPLANTAT

 Smale eller tynne implantat kalles også «needle implants» eller nålimplantat på norsk. Kan brukes når det er for smalt kjeveben for vanlige implantat. Ved bruk av disse må ofte flere implantater stå sammen, for å sikre nok styrke til å holde for eksempel en protese. Venstre: Smalt implantat. Høyre: Normalt implantat

Er alt dette viktig å vite?

Når alt kommer til alt bryr ikke pasienter seg veldig mye om implantattyper. Men det å få faste tenner derimot, det er de fleste opptatt av. Og derfor er det viktig å velge seg en klinikk som tar dette på alvor og som gjør alt de kan for å oppnå dine ønsker.