Implantat er ansett som en god og trygg behandlingsmetode. Ved å bruke moderne verktøyer og dokumenterte protokoller utelukkes en del av problematikken som eksisterte før. Dette betyr ikke at implantatkirurgi er helt risikofri og at man ikke trenger å bry seg med vedlikehold og oppfølging etter at behandlingen er utført. Regelmessig oppfølging hos tannlege og god rengjøring hjemme daglig er viktig for at du skal kunne beholde de nye tennene i lang tid fremover.

En potensiell komplikasjon etter operasjon med implantat kan være at det oppstår såkalt benresorpsjon. Det vil si at benet trekker seg tilbake rundt implantatet og at det oppstår peri-implantitt eller betennelse rundt implantatet. En annen mulig komplikasjon er at protetiske erstatninger, det vil si enten protese eller broløsning som er festet til implantatene, kan slites eller få brekkasje. Dette er problemer som enten kan repareres i munnen eller i noen tilfeller må det lages helt ny løsning. Regelmessige kontroller kan avdekke mulige komplikasjoner før de utvikler seg til å bli større problemer.