– Vi har tilbudt total rehabilitering av tenner i mange år, men vår erfaring er at konvensjonelle behandlingsmetoder ikke alltid har vært gode nok. Ulempene med de ordinære implantatbehandlingene er at de tar lang tid og at pasientene må bruke proteser i løpet av behandlingstiden.

Derfor bestemte våre medarbeidere seg for å kartlegge om det internasjonalt finnes enda bedre behandlingsmetoder, slik at man til enhver tid kunne tilby kundene den beste behandlingsmetoden.

– Vår reise gjennom jungelen av behandlingssystemer fikk oss tidlig til å satse på påsetting av tenner som implantat. Men for oss var ikke denne metoden et fullgodt, utviklet system vi ønsket å slå oss til ro med. Vi ønsket å tilby kundene enda bedre løsninger.

Til slutt falt valget på Nobel Biocare sin metode «All-on-4®». Nobel Biocare tilbyr gjennom denne metoden et totalt rehabiliteringssystem for tannløse kjever der faste tenner kan plasseres og festes med umiddelbar virkning. Behandlingssystemet er godt beskrevet og dokumentert, og har klare spesifikasjoner for bruk.

– Våre medarbeidere har vært på kurs på den største tannklinikken i verden beliggende i Portugal og har konsultert eksperter som har anvendt dette systemet i over tyve år. Som pasient kan du være trygg på vårt valg. Vi har siden ikke sett andre systemer som er like gode som det Nobel Biocare tilbyr.

Hva innebærer metoden «All-on-4®»?

Pasienten kan med denne metoden få innsatt et sett av faste tenner på ned til en dag, noe som er en signifikant forbedring sammenlignet med å gå uten faste tenner i en lengre behandlingsperiode. Metoden innebærer også at man kan få behandlingsløsninger for dårlige bein i bakre kjeve. Også pasienter som av andre klinikker er blitt fortalt at de bare kunne få uttakbare løsninger, har med All-on-4®-metoden fått faste tenner.

– Det å tilby den sanne og ekte All-on-4®-metoden krever et godt utviklet system og et utmerket teamarbeid uten ventetider mellom behandlingene. Kirurg, tannlege og tanntekniker må samarbeide effektivt og metodisk for å oppfylle alle kravene i metodens protokoll.

– Vi ser det slik at ingen i utgangspunktet ønsker implantater. Folk ønsker faste tenner som gjør dem i stand til å smile og spise all slags mat med selvtillit. Implantat er metoden som gjør dette mulig. All-on-4®-protokollen er systemet som kan gi deg tenner umiddelbart og med pent estetisk resultat.