Hvis du svarer ja, så er det på tide å få en ny vurdering av din status. Vi tilbyr behandling med en type implantat, som heter Zygoma eller kinnbensimplantat.

Kinnbensimplantat er et unikt alternativ for pasienter med stort bentap i øvre kjeve. Med kinnbensimplantat kan du få faste tenner uten bruk av protese og komplisert og kostbar bentransplantasjon.

Fordeler med Zygoma og All on 4

  • Minimal behandlingstid
  • Høy komfort, slipper å bruke protese
  • Faste tenner etter få dager
  • Maksimal estetetikk på tennene
  • God tyggefunksjon

Tradisjonelt har overkjeven vært et av de vanskeligste områdene å kunne plassere et tannimplantat på grunn av mangel på benmengde, benkvalitet og nærhet til bihulene.

Hvis du har mistet kjeveben på grunn av:

Da kan Zygoma-implantat eller kinnbensimplantat være en behandlingsløsning for deg. Disse implantatene er mye lengre enn tradisjonell implantat, og blir forankret i det øvre kjevebenet i det tette zygomabeinet eller kinnbenet.

1-3 dager etter operasjonen settes det på midlertidige tenner på implantatene. Deretter tar det om lag fire til seks måneder for implantatene å bli fullt integrert med benet, i en prosess som kalles osseointegrasjon.

Når implantatene er bekreftet integrert i benet kan en endelig bro med sterk metallbase og tenner av akryl eller porselen lages.

Få klinikker som tilbyr behandling med Zygoma

Innsetting av Zygoma-implantat er en høyt spesialisert prosedyre. Vi, er etter det vi kjenner til, eneste klinikk i Ungarn som har ekspertise til å utføre denne behandlingen.

Vi har en maxillofacial spesialist som utfører den kirurgiske behandlingen. Og våre protetiske tannleger lager selve tennene, som festes på implantatene.