Hvorfor kan vi sette på tenner med en gang mens andre klinikker ikke gjør det?

Først og fremst er det viktig å påpeke at All-on-4® og tidlig belastning av implantat ikke er en oppfinnelse vi  har gjort. Dette er en behandlingsteknikk utviklet av Dr Malo i Portugal på 90-tallet. Dr Malo utviklet sammen med Nobel Biocare/Brånemark implantatsystemet og behandlingsprotokollen slik den er i dag. Derifra er det opptil hver enkelt tannklinikk å velge å ta i bruk dette eller ikke. Det som er helt klart veldig viktig er at man har en kjevekirurg, som behersker All-on-4®- teknikken. I tillegg må man ha fasiliteter til å lage tenner raskt til å kunne sette disse på med en gang.

Er det større risiko når man setter på tenner med en gang?

Vitenskapelige artikler viser at det ikke er forhøyet risiko for komplikasjoner ved å sette på midlertidige tenner umiddelbart. Å bruke protese i helningstiden kan på sin side skape et uheldig press og trykke på implantatene på en uheldig måte.

Min tannlege sier det er best å beholde sine egne tenner så lenge som mulig.

Det er vi enig i. Men for de som har periodontitt og som opplever bentap på grunn av dette, må man ikke vente for lenge heller. Da kan man ende opp i en situasjon hvor man har for lite ben igjen til å få implantat i det hele tatt.

Hvordan er fremgangsmåten for All-on-4®?

  • To besøk for første konsultasjon og 3D røntgen.
  • En dag for avtrykk og rens.
  • En dag for innsetting av implantat.
  • En dag for påsetting av midlertidige tenner.
  • Etter to uker: Etterkontroll. Fjerne sting og justering av midlertidige tenner.
  • Etter to måneder: Kontrolltime og sjekk av oral hygiene.
  • Etter fire måneder: Kontrolltime for å bekrefte at implantatene er fult integrert med kjeveben.

Når implantatene er bekreftet integrert kan man gå videre i prosessen med å lage permanent tenner, som vil være sterkere, penere og ha bedre bittfunksjon enn de midlertidige tennene.

Tar selve operasjonen lang tid?

Vanligvis tar det mellom en og to timer å sette inn implantater i en kjeve.

Hvorfor må man bruke midlertidige tenner i fire måneder?

Når man får midlertidig tannsett er disse laget i resin, som er en slags plast. Tennene blir justert slik at de ved tygging legger lite press på implantatene. Slik vil integrasjonsprosessen mellom ben og implantat skje uhindret. Men man må begrense seg til myk mat med disse midlertidige tennene.

Utelukker All-on-4® behov for benpåbygging og sinusløft?

Ja, i de aller fleste tilfeller. All-on-4® er en teknikk der skråstilling av implantatene hjelper til med å vinne bein, som ofte mangler bakerst i munnen.

Involverer inngrepet smerte?

Inngrepet skjer under lokalbedøvelse. De fleste pasientene er overrasket over hvor lite smerte inngrepet medførte. Etter operasjonen får man smertestillende tabletter, som tas ved behov.

Hvor lang tid går det før jeg får tenner?

I de fleste tilfeller trenger du ikke å vente i det hele tatt. Midlertidige tenner blir satt inn allerede samme dag eller påfølgende dag.

Kan jeg spise vanlig mat etter å ha fått satt inn midlertidige tenner?

Ja, men i en periode på fire måneder etter operasjonen må man følge en myk-mat-diett. Dette for å hindre at implantatene skal forstyrres mer enn nødvendig. Kan du mose maten med en gaffel er det en god pekepinn på om det er mykt nok til å kunne spises.
Ja-mat: Fisk, pasta, egg, kjøttdeig, kokte grønnsaker.
Nei-mat: Kjøtt, rå grønnsaker, epler, nøtter.

Hvor mye koster All-on-4®?

Kostnadene varierer fra person til person og valg av behandlingsplan. Alle pasienter er forskjellig og trenger individuelt tilpasset behandlingsplan. Vi forstår at pris er en viktig faktor, sånn at du vil få belyst alle mulige behandlingsalternativer vi har.

Hva om jeg ikke har sterkt nok ben til å få tenner med en gang?

I noen tilfeller er kjevebenet er for mykt og at man ikke oppnår tilstrekkelig stabilitet på implantatene til at det kan settes faste tenner på med en gang. I slike tilfeller må det lages en protese, som pasienten benytter i helningstiden frem til at implantatene er fullt integrert.

Er det risiko for komplikasjoner?

Som ved alle medisinske prosedyrer, er det en viss risiko. Du får i forkant full informasjon om risiko, fordeler og alternativer. I tillegg må man signere et skriftlig informert samtykke, som viser at pasienten har fått all nødvendig informasjon før inngrepet. Selv om alder i seg selv ikke er en faktor med hensyn til grad av suksess, har noen sykdommer vist seg å senke suksessraten. Det må derfor alltid utføres en undersøkelse og vurdering av pasientens helsestatus.

Kan jeg få tannimplantater om jeg røyker?

Ja. Mange av våre pasienter er røykere og har fått implantat på tross av det. Det er en liten økt risiko for komplikasjoner for aktive røykere sammenlignet med ikke-røykere og vi anbefaler derfor røykeslutt før implantatinnsetting.

Hvem må ta forhåndsregler før implantat-innsetting?

Personer som bruker blodfortynnende medisiner, for eksempel Albyl-E og antikoagulerende medisiner må ta forhåndsregler. De som bruker enkelte typer medisiner mot benskjørhet og osteoporose kan ikke få satt inn implantat. Konsulter din tannlege og fastlege om problemstillingen.