I tilfeller med svært redusert høyde eller for smal kjevekam, kan man utføre 2 zygomaimplantat på begge sider. Dette kasuset viser en kvinne, som var 60 år på behandlingstidspunkt.

Hun hadde delprotese i øvre kjeve. Tre tenner var igjen, som var løse. Pasient hadde et sterkt ønske om å få igjen tyggefunksjon og ha faste tenner uten bruk av protese.

Det ble foretatt CBCT-undersøkelse, som avdekket lite benvolum. I tillegg var gjenværende kjeveben smalt, bredden var på 2-4 mm langs hele kjevekammen og var således ikke brukbart for implantater.

Pasientens alternativ var enten fortsatt bruk av protese eller innsetting av zygomaimplantat.

Pasientens ønske var å gjenopprette tyggefunksjon uten bruk av protese og det ble derfor besluttet å utføre implantatoperasjon.

Operasjon ble utført av i Budapest. Pasient ble lagt i sedasjon av anestesilege. To dager etter operasjonen ble midlertidige tenner festet til implantatene av protetikkspesialist.

Pasienten slapp heretter videre bruk av protese.

Etter fire måneder må pasient bytte den midlertidige broen til ny broløsning. I underkjeven fikk pasient satt inn bro på eksisterende tenner.