1. Første undersøkelse

Nye pasienter møter til konsultasjon og undersøkelse. Her blir pasientens ønsker og behandlingsmuligheter klarlagt. I tillegg vurderes eventuelle rettigheter til trygderefusjon.

Ofte kan en behandlingsplan utarbeides allerede på dette stadiet. I andre tilfeller må det utføres en CBCT-skanning før behandlingsplan utarbeides.

2. 3D-røntgen (CBCT)

Vi har 3D-røntgenmaskin på klinikkene, og har derfor ingen ventetid for å ta bildene.

Ved hjelp av 3D-bildet fra skanningen, vurderes benmengde og nervebaners plassering slik at man får påvist hvor det kan settes inn implantat.

3. Behandlingsplan

Tannlege utarbeider en behandlingsplan med pris på bakgrunn av 3D-røntgen og uttalelse fra radiolog og kirurg. Pasienten kommer så til oppfølgingstime hvor man sammen går gjennom planen.

Bor pasienten langt unna, kan planen sendes og pasienten kan få konsultasjon via telefon.

4. Beslutning

Nå har pasienten fått en behandlingsplan. Da gjenstår kun beslutning og samtykke til behandling.

Når det er gjort, avtales hvor og når behandlingen skal finne sted og man går i gang med den praktiske tilretteleggingen.