All-on-4®, eller «Alt-på-4» som det heter på norsk, er en behandlingsmetode som gir personer som enten er tannløse eller snart tannløse, nye faste tenner på få dager. Metoden gir pasienten rask tilfredshet med hensyn til funksjon, estetikk, tale og selvfølelse. Metoden har følgende egenskaper:

  • Kan benyttes både i øvre og nedre kjeve.
  • Innebærer kortere behandlingstid.
  • Gir god stabilitet selv ved små benvolum.
  • Gir nye tenner umiddelbart.
  • Unngår protesebruk.
  • Man unngår å foreta sinusløft.

All-on-4®

Vi benytter behandlingsprotokoll fra Nobel Biocare og Malo Clinic. All-on-4® er en velkjent behandlingsteknikk i Europa, men ennå lite utbredt i Norge.

Påsetting av midlertidige tenner på implantat

Under innsetting av implantatene observerer kirurgen hvor hardt implantatene kan settes fast. Hvis det oppnås en viss styrke under innsettingen, kan man gå videre og sette på midlertidige tenner med det samme. Hvis ikke, må man avvente minimum fire måneder før tennene kan settes på. I denne perioden benytter man da en helprotese.

Behandlingsløsning som gir faste tenner

Ved å plassere implantatene på en bestemt måte kan All-on-4® behandlingsprotokoll gi faste tenner, selv i kjever med lite kjeveben.

All-on-4® i øvre kjeve

I øvre kjeve kan det være lite ben under bihulene i bakre regioner. I slike tilfeller skråstilles implantatene slik at de settes på skrå under bihulene. Fordelen er at man unngår å utføre såkalt sinusløft, som innebærer økte kostnader, mer komplisert behandling og forlenget behandlingstid. Se illustrasjon.

All-on-4® i nedre kjeve

I nedre kjeve kan nervebaner (rød linje på illustrasjon) begrense hvor implantater kan plasseres. Bentap og nervebanens plassering i kjeven kan vanskeliggjøre innsetting av implantat på tradisjonell måte. For å løse denne utfordringen kan man også her skråstille de bakerste implantatene, slik at nervebanene unngås.

Dette betyr at All-on-4® kan gi faste tenner i øvre og nedre kjeve selv i situasjoner hvor man på andre klinikker har fått utelukket muligheten for faste tenner på grunn av for lite kjeveben-struktur og nervebanenes utstrekning. Undersøkelse og 3D-røntgen hos våre klinikker vil bekrefte om du kan motta All-on-4®-behandling.

All-on-4® er et registrert varemerke eid av Nobel Biocare Services AG. All informasjon på denne websiden må ses på som generell informasjon og ikke konkrete medisinske råd. Alle som vurderer implantat må utføre en undersøkelse med tannlege for å få utarbeidet en tilpasset behandlingsplan. Som ved alle kirurgiske inngrep inneholder også implantatkirurgi en viss risiko. Det gis ikke adgang til kopiering og bruk av innhold fra denne nettsiden på noe vis, uten skriftlig tillatelse.