Lider du av tannlegeskrekk, sprøyteskrekk eller andre ting som holder deg borte fra tannlegen? Nå kan du få implantatbehandling i narkose!

Mange av de som kommer til oss har ikke vært hos tannlege på tiårsvis. Årsaken til unngåelse av tannlegebesøk er ofte oppgitt til å være dårlige opplevelser hos skoletannlegen i sin tid. Dette skapte en angst så sterk at mange faktisk aldri har vært hos tannlege siden den gang. Når man har så sterk angst, kan sedasjon eller narkose gjøre det mulig å gjennomføre behandling, som ellers ville vært vanskelig å få utført.

Full narkose blir utført av anestesilege sammen med anestesisykepleier. Tilbys på klinikken i Oslo og Trondheim. Kan tilbys unntaksvis på klinikken i Tromsø og Budapest.

Når brukes narkose

Ved omfattende kirurgiske inngrep: Noen typer operasjoner kan være omfattende eller smertefulle. Og det gjør at narkose kan være et krav fra behandlende tannlege eller kirurg.

Personer med tannlegeskrekk: Voksne pasienter med angst for behandling og som ikke ser seg i stand til å utføre behandling uten narkose eller sedasjon.

Sterk brekningsrefleks: Hos personer med sterk brekningsrefleks, som gjør det er vanskelig eller umulig å gjennomføre behandling på ordinær måte, kan narkose være en løsning.