All on 4 med zygomaimplantat

Kasus av kvinne, som var 57 år på behandlingstidspunktet. Har gått jevnlig til behandling for marginal periodontitt i mange år. Har langt fremskredet bentap og tenner var mobile (bevegelige). Det ble utført CT-undersøkelse, som viste at det var for stort bentap i øvre kjeve til ordinær implantatbehandling. Pasienten ønsket seg faste tenner og var motivert for implantatbehandling. Pasient ønsket ikke proteseløsninger. Derfor ble valget å sette inn zygomaimplantat kombinert med 2 ordinære implantat i fremre del av kjeven. I nedre kjeve kunne ordinær All on 4-behandling utføres.

Trekking og innsetting av implantat i begge kjever ble utført under sedasjon. Midlertidige tenner ble satt inn to dager senere av protetikkspesialist.

I slike situasjoner hvor tannkjøtt har trukket seg tilbake grunnet bentap, lages en broløsning med tannkjøttfarget base, for at tenner skal få naturlig utseende og lengde. Tennene blir skudd fast til implantatene og kan ikke tas ut og inn av pasienten.