Erstatt tre tenner med implantat

Du kan erstatte 3 manglende tenner med 2 implantat og 3-ledds implantatbro.

Det kan også være mulig å sette inn 3 enkeltimplantat med kroner.

Behandlingen kan utføres i overkjeve og underkjeve.

Spesialtilpasset løsninger under helningstid:

  • Midlertidig tannprotese.
  • Midlertidig bro på implantat.

Alternativ løsning til tre mangelende tenner

Tannbro: Det kan være mulig å sette på en tannbro hvis du har tenner ved siden av der du mangler tann/tenner, og broen festes i de tennene. Hvis broen skal erstatte mange manglende tenner, må det vurderes i hvert enkelt tilfelle hva som kan være mulig.

Protese: En delprotese laget av plast.

2 implantat med treledds implantatbro