Implantatløsninger

Implantat kan erstatte alt fra en tann til kjever med hele tannsett. Etter en helningstid på fire til seks måneder, kommer neste fase der kronen (selve tannen) settes permanent fast på toppen av implantatet. Kronen kan enten lages som en metallfri krone med Zirkoniums-kjerne eller som en tradisjonell krone med metallkjerne. Valget av den beste løsningen for hver enkelt pasient avgjøres i samråd med tannlege.

Erstatt en tann med ett implantat

Mangler man en tann, kan det settes inn ett implantat og en krone. Dette er en mye brukt løsning for overkjeve og underkjeve når det kun er en tann som skal erstattes. Metoden er anvendelig for alle situasjoner så fremt det er nok ben.

Erstatt tre tenner med implantat

Mangler man tre tenner ved siden av hverandre, kan det settes inn to implantater og en bro. Det er også mulig å sette inn tre enkeltimplantater i stedet for en bro.

Erstatt flere tenner med implantat

Andre broløsninger med implantater kan erstatte mange tenner eller hele kjever.

Helkjeve implantatbehandling / All on 4®

Løsningen som gir personer som enten er tannløse eller snart tannløse, nye faste tenner på få dager.

Tannbro med m/fester og protese

Annen tannbehandling