Møt Dr. Nagy, Kirurg hos OralCare

Hva gjør en maxillofacial kirurg? Hvordan møter han pasienter med tannbehandlings-skrekk og som skal utføre omfattende kirurgi?

- Å gi noen smilet og ansiktet tilbake er noe av det flotteste jeg vet. Gleden av å gjøre noe så betydningsfullt for et annet menneske, betyr mye for meg. Ansikt, tenner og smil er viktig. Det er jo tross alt dette man ser når man møter folk, forteller Dr Attila Nagy.

Hva gjør en maxillofacial kirurg?

- Vi har mange kompliserte pasienthistorier her hos oss. Om du skulle tro at du var den verste pasienten, tar du mest sannsynligvis feil. Jeg har sett og behandlet det meste innen oral rehabilitering. Alle blir møtt med respekt for sin situasjon og eventuelle fobier som pasienter måtte ha, tas på alvor.

Dr Nagy arbeider på sykehus og flere private klinikker. I det daglige behandler han alle typer skader på tenner og på ansiktsskjelett, som for eksempel retinerte visdomstenner, overtallige tenner, rotspiss-amputasjoner og cyster, samt svulster i kjever og i ansiktsskjelettet.

- Jeg har kompetanse innenfor rekonstruksjonskirurgi etter skader og kreftkirurgi i hode, hals og ansikt. Jeg utfører også orthognatisk kirurgi som er en teknikk for å korrigere bittforstyrrelser. Hos OralCare er mine hovedoppgaver å sette inn tannimplantater, foreta benoppbygging med sinusløft, utføre bentransplantasjon med forskjellige teknikker, samt å fjerne visdomstenner.

Tannbehandlingsskrekk

- Vi behandler folk med respekt og lytter nøye til hva de forteller om det som de er redd for. Vi tilbyr ikke en samlebåndsløsning for behandling av mennesker. Folk er ofte engstelige før kirurgiske inngrep, men fakta er at de fleste i etterkant tenker at dette ikke var så ille som de hadde trodd.

Hvordan håndterer du pasienter med fobier?

- Min innfallsvinkel er å la pasienten først fortelle hva han eller hun er redd for. Noen frykter sprøyter, andre for miste kontrollen, mens andre igjen er redde for smerte. Det finnes mange ulike typer frykt og disse kan vi i behandlingen ta hensyn til. Videre informerer jeg om behandlingen så detaljert som pasienten ønsker. Jeg sørger videre for at bedøvelsen blir så effektiv som overhodet mulig, slik at pasienten ikke trenger å være redd for smerter under behandlingen.

I tilfeller hvor det er betennelser involvert, informeres pasienten om at det kan forekomme ubehag.

- Jeg legger vekt på å gi god og riktig informasjon til pasienten og prøver aldri å skjule noe ved behandlingen. Ikke noe i behandlingen skal komme plutselig eller overraskende på pasienten. Pasientens tillit og ro under behandlingen er svært viktig for meg som kirurg.

Etterutdanning

Behandlingsteknikker er ikke noe man lærer fullt ut på universitetene. Etterutdanning og kontinuerlig kursing er derfor helt nødvendig for å holde seg faglig oppdatert.

- Et eksempel kan være spørsmålet om direktebelastning av implantat, for eksempel i forbindelse med All on 4-metoden. Både i Norge og Ungarn er denne metoden fortsatt lite utbredt. Forklaringen på dette er jeg usikker på, men tenker at det kan ha noe å gjøre med at mange fagfolk er tilbakeholdne med å vurdere og å ta i bruk nye teknikker. Det kan oppleves tryggere å holde på de gamle og kjente metodene. Men for pasientene er forskjellen stor. Med denne metoden får nemlig pasienten tenner med en gang, i den grad det er mulig, og pasienten slipper da å bruke protese i helningstiden, forteller Dr Nagy.

- All on 4-protokollen er et godt eksempel på at kunnskap må oppsøkes. Jeg har vært på kurs hos de beste på området i Portugal og har gjennomført omfattende studier. Dette har vært nødvendig for å beherske metoden og teknikkene til fulle.

MER OM MAXILLOFACIAL KIRURGI

Alle tannleger kan sette inn implantater. Men det er kun oralkirurger, periospesialister og kjevekirurger som kan sette inn implantater med rett til trygderefusjon.

OralCare er en av få tannklinikker i Norge som har knyttet til seg spesialiteten, maxillofacial kirurgi. Per mai 2015 er det i Norge kun 44 autoriserte maxillofaciale kirurger.

Denne spesialiteten er unik ved at den er basert på full autorisasjon som både lege og tannlege. I Norge kreves det fire års videreutdanning etter autorisasjon som lege og tannlege for å kunne søke spesialistgodkjennelse.