Slik lages behandlingsplan for implantat

Alle pasienter må ha en individuelt tilpasset behandlingsplan. Det er ikke alle som kan få implantat med umiddelbare tenner påsatt. Hver pasient sin situasjon er unik og all behandling må derfor planlegges individuelt. Alle må bli undersøkt og diagnostisert for å fastslå type hvilken behandling som er optimal for den enkelte.

1. Første undersøkelse

Nye pasienter møter til konsultasjon og undersøkelse. Her blir pasientens ønsker og behandlingsmuligheter klarlagt. I tillegg vurderes eventuelle rettigheter til trygderefusjon.

Ofte kan en behandlingsplan utarbeides allerede på dette stadiet. I andre tilfeller må det utføres en CT-skanning før behandlingsplan utarbeides.

2. Henvisning til CT-skanning

OralCare har avtale med Curato som tilbyr CT-skanning i de fleste større byene i Norge.

Ved hjelp av 3D-bildet fra skanningen, vurderes benmengde og nervebaners plassering slik at man får påvist hvor det kan settes inn implantat. Det er i dag korte ventetider på CT-skanning.

3. Behandlingsplan

Tannlege og kirurg utarbeider så en behandlingsplan med tilhørende pris på bakgrunn av CT-bildet og undersøkelsen. Pasienten kommer så til oppfølgingstime hvor man sammen går gjennom planen.

Bor pasienten langt unna, kan planen sendes og pasienten kan få konsultasjon via telefon.

4. Beslutning

Nå har pasienten fått en behandlingsplan. Da gjenstår kun beslutning og samtykke til behandling.

Når det er gjort, avtales hvor og når behandlingen skal finne sted og man går i gang med den praktiske tilretteleggingen.